Emelie
Carlsson

Med stort engagemang för ombudsrollen

Emelie
Carlsson

Med stort engagemang för ombudsrollen

Jur. Kand.

Emelie
Carlsson

Målsägandebiträde | Särskild företrädare för barn | Familjerätt och socialrätt
076-312 04 12
emelie@bejoadv.se

Stort engagemang för ombudsrollen

Emelie Carlsson åtar sig uppdrag i hela Sverige

Jur.kand Emelie Carlsson arbetar med straffrätt, familjerätt och socialrätt och åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och som ombud i familjemål och socialrättsmål.

Bakgrund

Jur.kand Emelie Carlsson studerade juridik vid Umeå universitet och tog sin examen 2019. Hennes examensuppsats handlade om utredning och analys av hur domstolar bedömer barnets bästa i mål om vårdnadstvister. Emelie har ett stort engagemang för barns bästa och ett tidigare engagemang i UNICEFs frivilliga i Stockholm under tiden 2019-2020. Emelie har även arbetat som biträdande jurist på Familjens jurists utvecklingskontor i Stockholm februari 2019 till september 2020 och närmast kommer hon från tingstjänstgöring vid Lunds domstol, september 2020 – februari 2022.

Alltid med ett barnperspektiv

Emelie Carlsson har ett stort engagemang för barns bästa och en bakgrund som har gett henne goda erfarenheter inom området och som hon tar med sig i sitt arbete på Bergdahl & Johansson Advokatbyrå. Hon är driven och engagerad och vill alltid att allting ska bli så bra som möjligt.

Kontakta Emelie