Christopher
Jöryd

Driven, kunnig och alltid mån om klientens bästa

Christopher
Jöryd

Driven, kunnig och alltid mån om klientens bästa

Advokat

CHRISTOPHER
JÖRYD

Försvar | Målsägandebiträde | Familjerätt och socialrätt
070-400 18 05
christopher@bejoadv.se

Med klienten i fokus

Christopher Jöryd åtar sig uppdrag i hela Sverige

Advokat Christopher Jöryd arbetar med straffrätt, familjerätt och socialrätt och åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare samt som ombud i familjemål och socialrättsmål.

Bakgrund

Advokat Christopher Jöryd studerade juridik vid Lunds universitet med specialisering inom straffrätt. Han gjorde under studierna praktik på Åklagarkammaren i Helsingborg och arbetade efter avlagd examen på Migrationsverket i Malmö under åren 2016 – 2018. Sedan dess har Christopher Jöryd arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå i Hässleholm.

Humanjuridiska rättsområden

Efter många år på advokatbyrå har Christopher Jöryd god erfarenhet av de humanjuridiska rättsområdena samt av domstolarnas arbete och processer. Han brinner för att biträda den enskilda människan och se till så att denne får den bästa möjliga hjälpen på vägen genom en rättsprocess.

Kontakta Christopher