Försvarare

Därför vill du att vi försvarar dig

I brottmål har du som är misstänkt för ett brott behov av en offentlig försvarare och du behöver inte låta staten göra det valet åt dig.

Advokaterna Markus Bergdahl och Eleonora Johansson har spetskompetenser som gör vår byrå unik. De har båda arbetat som åklagare och framgångsrikt hanterat många uppmärksammade fall. Det betyder att vår advokatbyrå har en djupare förståelse för vad som väntar i ett brottsmål och vi kan förutspå polisens nästa drag. Redan i samband med delgivning av brottsmisstanke kan vi ha en insikt om vilken bevisning polis och åklagare har.

Det är kunskaper som är viktiga och till och med kan bli avgörande för dig som är misstänkt för ett brott.

Vårt råd är att du aldrig går på ett polisförhör utan att ha en försvarare närvarande. När du anlitar oss förbereder vi dig på vilka frågor som kan ställas och vi ger kvalificerad rådgivning för hur man som misstänkt skall agera redan vid ett första polisförhör och vid en domstolsförhandling.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

För dig som
brottsoffer

GÅ TILL MÅLSÄGANDE
VERKSAMHETSOMRÅDEN

familjerätt och
socialrätt

Gå till familjerätt