Målsägandebiträde

För dig som har varit utsatt för ett brott

Du som har utsatts för ett brott har möjlighet att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Om du väljer oss kan vi stötta dig på olika sätt: Vi kan närvara vid polisförhör, stötta dig under brottmålsprocessen, förbereda skadeståndsanspråk gentemot den åtalade samt närvara och stå vid din sida under rättegången.

Om du har utsatts för ett våldsbrott, sexualbrott eller ett annat allvarligt brott rekommenderar vi starkt att du så snabbt som möjligt begär ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig redan i samband med det första polisförhöret.

Våra advokater har stor vana av att företräda brottsoffer. Markus Bergdahl och Eleonora Johansson är vana vid att hjälpa brottsoffer eftersom båda har varit åklagare i mer än tio år vardera.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi kan systemet
från insidan

GÅ TILL Försvarare
VERKSAMHETSOMRÅDEN

familjerätt och
socialrätt

Gå till familjerätt