Verksamhetsområden

Advokatbyrån som står upp för dina rättigheter

Vi är en humanjuridisk advokatbyrå som arbetar med brottmål. Om du är misstänkt för ett brott har du rätt till en offentlig försvarare – det är ett val du kan göra själv om du inte vill låta staten bestämma vem som ska föra din talan.

Om du har utsatts för ett brott har du som brottsoffer möjlighet att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Vi står vid din sida och kan närvara vid polisförhör och förbereda skadeståndsanspråk gentemot den åtalade.

Advokat Markus Bergdahl och Eleonora Johansson har tillsammans mer än 20 års erfarenhet av åklagararbete. Det betyder att vi vet hur systemet fungerar på insidan, kan förutspå polisens nästa steg och tryggt lotsa dig genom din rättsprocess. Vårt råd är att aldrig gå på ett polisförhör utan att ha en försvarare eller ett målsägandebiträde närvarande.

Vi åtar också oss också ärenden inom familjerätt och socialrätt. Det innebär att vi till exempel kan bistå vid vårdnads-, boende- eller umgängestvister eller bistå både barn och föräldrar när kommunen är av uppfattningen att ett barn bör tvångsomhändertas.

Vi tar oss an uppdrag över hela landet och arbetar både som privata och offentliga försvarare.

Därför vill du att vi försvarar dig

I brottmål har du som är misstänkt för ett brott behov av en offentlig försvarare och du behöver inte låta staten göra det valet åt dig.

Advokaterna Markus Bergdahl och Eleonora Johansson har spetskompetenser som gör vår byrå unik. De har båda arbetat som åklagare och framgångsrikt hanterat många uppmärksammade fall. Det betyder att vår advokatbyrå har en djupare förståelse för vad som väntar i ett brottsmål och vi kan förutspå polisens nästa drag. Redan i samband med delgivning av brottsmisstanke kan vi ha en insikt om vilken bevisning polis och åklagare har.

Försvarare

För dig som har varit
utsatt för ett brott

Du som har utsatts för ett brott i ett brottmål har möjlighet att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Om du väljer oss kan vi stötta dig på olika sätt: Vi kan närvara vid polisförhör, stötta dig under brottmålsprocessen, förbereda skadeståndsanspråk gentemot den åtalade samt närvara och stå vid din sida under rättegången.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

För barnens bästa
– familjerätt och socialrätt

I en skilsmässa kan det uppstå oenigheter om var barnet ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Vi hjälper dig som är inte kommer överens med ditt barns andra förälder att hitta lösningar med ditt barns bästa i fokus. Du kan vända dig till oss för att få juridisk rådgivning redan innan en tvist har tagits till domstolen. Vi hjälper dig även att driva ditt ärende i domstol när du kontaktar oss efter att en tvist med ditt barns andra förälder har uppstått.

Familjerätt