lawyer, advokat, Frida Antier Bandstein

Frida Antier
Bandstein

Orädd, engagerad och empatisk

Frida Antier
Bandstein

Orädd, engagerad och empatisk

Advokat

Frida Antier
Bandstein

Försvar | Målsägandebiträde | Familjerätt och socialrätt
073 – 309 20 09
frida@bejoadv.se

Målsättning: Det bästa för dig

Frida Antier Bandstein åtar sig uppdrag i hela Sverige

Frida Antier är specialiserad inom straff- och familjerätt och åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare i brottmål samt som ombud i familjerätt och socialrätt.

Bakgrund

Advokat Frida Antier Bandstein studerade juridik vid Örebro universitet med specialisering inom straff- och familjerätt. Hon gjorde sin examenspraktik på Åklagarkammaren i Helsingborg och arbetade efter avlagd examen på Migrationsverket i Malmö. Under åren  2014 – 2016 erhöll hon sin tingsmeritering vid Helsingborgs tingsrätt. Sedan dess har Frida Antier Bandstein arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå i Helsingborg.

Hon står stadigt vid din sida

Frida Antier Bandstein beskrivs av sina klienter som engagerad, inlyssnande och orädd – och samtidigt som en advokat med stor integritet. Hennes målsättning är att alltid skapa de bästa förutsättningarna för sina klienter. Genom sin erfarenhet av domstolsväsendet har Frida Antier Bandstein stor insikt i domstolarnas arbete och processer.

Kontakta Frida