Familjerätt och socialrätt

För barnens bästa – familjerätt och socialrätt

I en skilsmässa kan det uppstå oenigheter om var barnet ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Vi hjälper dig som är inte kommer överens med ditt barns andra förälder att hitta lösningar med ditt barns bästa i fokus. Du kan vända dig till oss för att få juridisk rådgivning redan innan en tvist har tagits till domstolen. Vi hjälper dig även att driva ditt ärende i domstol när du kontaktar oss efter att en tvist med ditt barns andra förälder har uppstått.

När du anlitar någon av våra advokater eller jurister i frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn kan du känna dig trygg med att vi har erfarenhet och kompetens att driva ditt ärende. Vi erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och ett engagerat ombud som tillvaratar dina intressen.

I många fall behöver du som anlitar oss i familjerättsliga ärenden inte betala hela kostnaden för vårt arbete. Ofta har du möjlighet att utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring för att täcka en del av kostnaderna. I de fall du inte kan utnyttja rättsskyddet i din hemförsäkring, kan du som privatperson i vissa fall få allmän rättshjälp. Vi hjälper dig som anlitar oss i familjerättsliga frågor att ansöka om rättsskydd eller allmän rättshjälp.

Eleonora Johansson och Frida Antier Bandstein åtar sig förutom familjerättsärenden även uppdrag gällande socialrätt (LVU/LVM/LPT). Det kan till exempel handla om att vi hjälper både förälder och barn när kommunen är av uppfattningen att det bästa för barnet är att det tvångsomhändertas.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Vi kan systemet
från insidan

Gå till försvarare
VERKSAMHETSOMRÅDEN

För dig som
brottsoffer

GÅ TILL MÅLSÄGANDE