lawyer, advokat, Eleonora Johansson, chair

Eleonora
Johansson

Från specialiståklagare till försvarare och målsägandebiträde

Eleonora
Johansson

Från specialiståklagare till försvarare och målsägandebiträde

Advokat

Eleonora
Johansson

Försvar | Målsägandebiträde 
072 – 745 35 08
eleonora@bejoadv.se

Försvarsadvokat med särskilda erfarenheter

Eleonora Johansson åtar sig uppdrag i hela Sverige

Advokat Eleonora Johanssons tidigare erfarenhet som specialiståklagare har gett henne en djup insikt och kunskap om hur polis och åklagare arbetare. Hon kan systemet inifrån, vilket innebär att hon kan förutse vad som kan hända och därmed förbereda dig på bästa sätt, oavsett om du är misstänkt för brott eller har blivit utsatt för brott. Advokat Eleonora Johansson åtar sig uppdrag både som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare.

Bakgrund

Eleonora Johansson studerade juridik vid Lunds universitet och sedan hon tog sin examen år 2003 har fokus legat på straffrätt. Under 11 år arbetade hon som åklagare i Göteborg och Helsingborg och de sista åren arbetade hon uteslutande med ärenden gällande grov brottslighet vid Åklagarkammaren i Helsingborg och har förekommit i flera uppmärksammade mål i massmedia. Hon har omfattande vana av ärenden där hemliga tvångsmedel har använts. Hon har också stor erfarenhet av utredningar gällande relationsvåld och sexualbrott samt brott mot barn.

En diger meritlista som har uppmärksammats

Utöver sin framgångsrika juristkarriär har Eleonora Johansson även varit heltidspolitiker. Det har gjort avtryck: Till exempel har hon förekommit på HD Sydsvenskans lista över de 100 mäktigaste personerna i nordvästra Skåne.

Eleonora Johansson har även föreläst för domare, utbildat poliser i straff- och processrätt och har varit mediaåklagare inom Åklagarmyndigheten. Hon har också anlitats av utbildningsföretag för att föreläsa för andra advokater. Eleonora Johansson var under en tid också ordförande i socialnämnden i Helsingborg och fick därmed stor inblick i social- och familjerättsliga frågor ur ett nytt perspektiv.

När kompetensen är avgörande

Advokat Eleonora Johanssons bakgrund som före detta specialiståklagare har gett henne särskild kunskap om utredningsarbetet i brottmål och en mycket stor processvana. Erfarenheter hon nu använder för att ge sina klienter bästa möjliga råd och biträde.

Kontakta Eleonora