lawyer, advokat, Markus Bergdahl

Markus
Bergdahl

Specialiståklagaren som blev försvarsadvokat

Markus
Bergdahl

Specialiståklagaren som blev försvarsadvokat

Advokat

Markus
Bergdahl

Försvar | Målsägandebiträde
073 – 422 76 42
markus@bejoadv.se

Försvarsadvokat med unik bakgrund

Markus Bergdahl åtar sig uppdrag i hela Sverige

Markus Bergdahl har en bakgrund som åklagare men arbetar sedan år 2015 som brottmålsadvokat. Han arbetar i stor utsträckning med grova våldsbrott, grova narkotikabrott men även ekonomisk brottslighet. Markus Bergdahl är frekvent anlitad i hela Skåne men även i Halland, Göteborg och Blekinge och han har varit försvarare i flera uppmärksammade brottmål.

Bakgrund

Markus Bergdahl studerade juridik vid Lunds universitet och sedan han tog sin examen år 2001 har hans karriär nästan uteslutande handlat om straffrätt. Under 12 år arbetade han som åklagare i Stockholm, Malmö och Helsingborg och de sista åren som åklagare bestod hans ärenden uteslutande av grov brottslighet på Åklagarkammaren i Helsingborg och Internationella åklagarkammaren i Malmö. Markus Bergdahl har även erfarenhet av utredningar gällande gränsöverskridande brottslighet och omfattande vana av ärenden där hemliga tvångsmedel har använts, som till exempel telefonavlyssning och buggning.

Uppmärksammad – både inom och utom branschen

Sedan Markus Bergdahl lämnade åklagarväsendet har han i huvudsak arbetat som försvarsadvokat och haft hand om flera uppmärksammade fall. Hans framgångar har inte gått obemärkta förbi. År 2018 var han den ende brottmålsadvokaten som tog plats på HD-Sydsvenskans lista över de 100 mäktigaste personerna i nordvästra Skåne. Därutöver har han även varit expertkommentator i uppmärksammade mål och har anlitats av utbildningsföretag med syftet att föreläsa i straff- och processrätt för andra advokater i landet.

När du behöver spetskompetens

Markus Bergdahls bakgrund som åklagare har gett honom unika erfarenheter. Han har mycket god insyn i hur polis och åklagare arbetar och genom förutspå möjliga scenarier kan han förbereda dig på bästa sätt inför vad som kommer att hända. Från sin tid som åklagare har han också stor vana vid att förbereda rättegångar ur ett brottsoffers perspektiv.

Kontakta Markus